Cyclocross

27.5″ Trail

$2,199$2,624

Mountain

27.5″ Enduro

$2,199$2,624

Mountain

27.5″ Plus

$2,399$2,824

Cyclocross

29″ Trail

$2,199$2,624

Mountain

29″ Enduro

$2,199$2,624

Cyclocross

29″ Race

$2,199$2,624